FACE TO SUCCESS

Programul Sectorial GRUNDTVIG – Parteneriate pentru învăţare

Programul Învăţare pe toată durata vieţii

 (2012-2014)

Scurtă prezentare a Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme – LLP)

Începând cu anul 2007 în cadrul Programului Învăţare pe toată durata vieţii au continuat, în forme noi şi concentrate, două programe ale Uniunii Europene, respectiv Socrates (educaţie) şi Leonardo da Vinci (pregătire profesională).

Programul Învăţare pe toată durata vieţii acoperă complet toate formele de învăţare, începând cu anii copilăriei până la bătrâneţe. Programul are drept scop să contribuie la dezvoltarea Uniunii Europene ca societate a cunoaşterii avansate, caracterizate printr-o dezvoltare economică durabilă, locuri de muncă mai numeroase şi mai bune şi coeziune socială crescută. În mod deosebit, programul urmăreşte să încurajeze schimburile, cooperarea şi mobilitatea între instituţiile şi sistemele educaţionale din Uniunea Europeană pentru ca acestea să devină elemente de referinţă la nivel mondial.

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii constă din:

- patru programe sectoriale care privesc învăţământul preuniversitar (Comenius), învăţământul superior (Erasmus), formarea profesională (Leonardo da Vinci) şi educaţia pentru adulţi (Grundtvig);

- un program transversal axat pe domenii intersectoriale (cooperarea în domeniul politicilor şi inovaţia privind învăţarea pe tot parcursul vieţii, limbile străine, utilizarea inovaţiilor din tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, difuzarea şi exploatarea rezultatelor);

- un program de susţinere a predării, cercetării şi reflecţiei privind integrarea europeană şi principalele instituţii şi asociaţii europene (Programul Jean Monnet).

Programul Grundtvig îşi propune să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care, indiferent de vârsta, doresc sa dobândească noi competenţe prin forme de educaţia adulţilor. Programul Grundtvig vine in întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigura sau facilitează educaţia acestora.

Adultul, în sensul programului Grundtvig, este o persoană de peste 25 de ani, sau un tânăr sub această vârstă, care nu mai este cuprins în sistemul formal de educaţie.

 

Acţiunile Grundtvig sunt următoarele:

  • Vizite pregătitoare GRUNDTVIG;
  • Vizite şi schimburi pentru personalul implicat în educaţia adulţilor GRUNDTVIG;
  • Stagii de asistenţă GRUNDTVIG;
  • Formarea continuă a personalul implicat în educaţia adulţilor GRUNDTVIG;
  • Ateliere GRUNDTVIG;
  • Parteneriate de învăţare GRUNDTVIG;
  • Proiecte de voluntariat pentru persoane în vârstă GRUNDTVIG;
  • Proiecte multilaterale GRUNDTVIG;
  • Reţele multilaterale GRUNDTVIG;
  • Măsuri însoţitoare GRUNDTVIG;

 

Informaţii detaliate:

În limba maghiară:

Tempus Közalapítvány

https://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=571

 

În limba română:

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

https://www.llp-ro.ro/

 

În limba engleză:

The Lifelong Learning Programme

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/index_en.htm

--------------------------------------------------------------------------

 

Face to success

Proiectul denumit „Face to success” se desfăşoară în cadrul Programului Învăţare pe toată durata vieţii (Programul Grundtvig, Parteneriate pentru învăţare) în perioada 2012 – 2014 în colaborare cu organizaţii din Germania, Regatul Unit, Bulgaria, România, Italia şi Ungaria.

 

Obiective

Proiectul nostru, construit pe schimb de experienţă la nivel internaţional, caută răspunsuri la două întrebări fundamentale, referitoare la viaţa de succes a romilor şi a migranţilor, ca minoritate etnică:

1. Cum putem folosi voluntariatul pentru a facilita accesul pe piaţa forţei de muncă a persoanelor de etnie romă sau migrante (ca minorităţi etnice) fără loc de muncă, respectiv pentru a le ajuta să se integreze social?

2. Păstrarea culturii persoanelor de etnie romă sau a celor migrante le ajută sau îi împiedică să se integreze social?

Prin proiectul Face to success dorim să le asigurăm elevilor noştri adulţi, muncitori voluntari fără loc de muncă, de etnie  romă şi migranţi, posibilitatea de a cunoaşte şi a se confrunta cu exemple de succes în viaţă.

 

Abordarea

Toate organizaţiile partenere lucrează cu adulţi şomeri, migrante sau de etnie romă (ca minoritate etnică), iar voluntariatul este unul dintre instrumentele noastre de bază. Voluntariatul oferă adulţilor fără loc de muncă competenţe şi dezvoltare personală necesare pentru a intra pe piaţa muncii, iar noi dorim să schimbăm experienţe în această abordare între parteneri, în scopul de a dezvolta pe deplin potenţialul lor. În plus, prin compararea nivelului de conservare a culturii originale elevii vor avea o imagine mai clară despre propria lor identitate.

 

Cifre, rezultate

Pe durata a două ani vom realiza 72 de mobilităţi (adică excursia de studiu a unei persoane, realizată într-o altă ţară) în cadrul unei cooperări cu 6 ţări. Portfoliile elevilor şi CV-urile Europass vor asigura vizibilitatea şi măsurabilitatea dezvoltării competenţelor elevilor noştri adulţi. Elevii îşi vor valorifica cunoştinţele prin diverse activităţi locale de voluntariat.

 

Metode

Esenţa metodei ”My song” constă în alegerea de către fiecare dintre elevi adulţi a unei cântece, care îi reprezintă viata lor. Cântecele alese vor fi folosite ca mijloace de comunicare între participanţi, în majoritatea lor necunoscători ai limbii engleze.

 

Procesul de învăţare

Elevi adulţi implicaţi vor avea posibilitatea de a participa activ la un proces de învăţare/cunoaştere reciprocă, şi de a-şi creşte gradul lor de conştientizare a posibilităţilor lor, ca elevi individuali. Prin desfăşurarea de muncă voluntară pe plan local ei vor dobândi şi dezvolta noi aptitudini în domeniul aproape tuturor competenţelor cheie ale învăţării pe tot parcursul vieţii.

O atenţie specială o vom acorda înţelegerii identităţii elevilor noştri adulţi, ca minoritate etnică, a legăturilor acesteia cu cultura societăţii în care trăiesc şi vor să se integreze.

Participanţii îşi vor rezuma experienţele de învăţare într-un CV Europass. Acesta se va servi ca o dovadă a participării lor la acest training şi a dobândirii de noi aptitudini şi competenţe pentru viitorii lor angajatori. Pe lângă acest document va fi realizat şi un portfoliu de învăţare - înainte, în timpul şi după mobilităţile lor internaţionale. Acesta se va servi - ca un jurnal - pentru a înregistra schimbările ideilor, cunoştinţelor, competenţelor, atitudinilor elevilor pe marginea principalelor teme ale proiectului.

 

Partenerul din România al proiectului este Asociaţia de Tineret IKA.

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Conţinutul acestui material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul prezentului document va fi folosit.


 

Pliantul în limba română poate fi descărcat aici: Pliant RO - Face to success.pdf (148144).