SIKERRE ÍTÉLVE (Face to success)

GRUNDTVIG Ágazati Program – Tanulási kapcsolatok

Egész életen át tartó tanulás programja

(2012-2014)

 

 

Az Egész életen át tartó tanulás program rövid bemutatása

2007-től az Egész életen át tartó tanulás program keretei között összevontan, megújult formában folytatódott az Európai Unió oktatást támogató Socrates és a szakképzést támogató Leonardo da Vinci programja.

Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A program célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.

Az egész életen át tartó tanulás programja a következő részekből áll:

- négy ágazati program, amelyek a közoktatásra (Comenius), a felsőoktatásra (Erasmus), a szakképzésre (Leonardo da Vinci) és a felnőttoktatásra (Grundtvig) irányulnak;

- egy transzverzális program, amely a több ágazatot érintő területekre irányul (szakpolitikai együttműködés és innováció az egész életen át tartó tanulásban, nyelvek, innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT) kifejlesztése, az eredmények terjesztése és hasznosítása);

- egy olyan program, amely az európai integrációval kapcsolatos oktatást, kutatást és gondolkodást, illetve a legfontosabb európai intézményeket és egyesületeket támogatja (Jean Monnet program).

A Grundtvig Ágazati Program célja, hogy európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását. A felnőttoktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása által a Grundtvig hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló teljes értékű, aktív tagja lehessen a társadalomnak, bővüljenek a más kultúrákról szóló ismeretei, életminősége, és munkaerő-piaci esélyei javuljanak.

A program értelmezésében felnőttnek számítanak a 25 év feletti személyek, valamint azok a 25 év alatti fiatalok, akik nem részesülnek közép- vagy felsőfokú képzésben. A Grundtvig elsősorban a szakmától független, általános ismeretek oktatását tűzi ki céljául.

 

A GRUNDTVIG tevékenységek a következők:

  • GRUNDTVIG Előkészítő látogatások;
  • GRUNDTVIG Látogatások és cserék felnőtt oktatóknak;
  • GRUNDTVIG asszisztensek;
  • Szakmai továbbképzés felnőtt oktatóknak;
  • GRUNDTVIG műhelyek;
  • GRUNDTVIG tanulási partnerségek;
  • GRUNDTVIG időskori önkéntes projektek;
  • GRUNDTVIG többoldalú projektek;
  • GRUNDTVIG többoldalú hálózatok;
  • GRUNDTVIG kísérő intézkedések;

 

Bővebb információk:

Magyar nyelven:

Tempus Közalapítvány

https://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=571

 

Román nyelven:

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

https://www.llp-ro.ro/

 

Angol nyelven:

The Lifelong Learning Programme

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/index_en.htm

--------------------------------------------------------------------------

Face to success

A SIKERRE ÍTÉLVE (Face to success) című projektre a GRUNDTVIG Tanulási kapcsolatok – Élethosszig tartó tanulási program (Lifelong Learning Programme) keretében kerül sor 2012-2014 között német, angol, bolgár, román, olasz és magyar szervezetek együttműködésében.

 

CÉLOK

A nemzetközi tapasztalatcserére építő projekt két, a cigányok és bevándorlók sikeres életéhez kötődő központi kérdésre keres választ:

1. Hogyan használhatjuk az önkéntességet a romák és bevándorlók (mint etnikai kisebbség) sikeres munkahelykeresésében és társadalmi beilleszkedésük elősegítésében?

2. A romák és bevándorlók kultúrájának megőrzése segíti, vagy hátráltatja társadalmi beilleszkedésüket?

A projekt keretén belül cigány/roma és bevándorló munkanélküli önkénteseinknek biztosítunk lehetőséget sikeres példák, minták megismerésére.

 

SZEMLÉLETMÓD

A partnerszervezetek munkamódszerében központi jelentőségű eszköz az önkéntesség, mely több módon támogatja a célcsoportot jelentő bevándorlók és cigányok/romák integrációját. Személyes fejlődést, hasznosságtudatot, önbizalom-növekedést tesz lehetővé, a többségi társadalommal való aktív, építő kapcsolatot eredményez, és a munkaerőpiacon is szükséges kompetenciákat lehet általa megszerezni.

A partnerek mindemellett árnyaltan, jó mintákból, sikeres egyéni életutakból próbálnak segíteni a saját kultúra, életmód megőrzése és a többségi társadalomba olvadás közti egészséges egyensúlyt megtalálni a célcsoportnak.

 

SZÁMOK, EREDMÉNYEK

A két év alatt 72 mobilitást (azaz egy személy más országban megvalósuló tanulmányútja) valósítunk meg 6 ország együttműködésének keretében. A tanulói naplók és Europass-önéletrajzok biztosítják a felnőtt tanulók kompetencia-fejlődésének láthatóságát és mérhetőségét. A résztvevők helyi önkéntes tevékenységek során alkalmazzák a nemzetközi tanulmányutakon tanultakat.

 

MÓDSZEREK

Az „Én dalom” lényege, hogy minden felnőtt tanulónk választ egy, az életét szimbolizáló dalt. Ezen dalokat kommunikációs csatornaként használjuk a többségében angolul nem beszélő résztvevők között.

 

TANULÁSI FOLYAMAT

A bevont tanulók aktívan formálják majd saját tanulási folyamatukat, kölcsönösen megosztják egymással tapasztalataikat, megismerve az előttük álló lehetőségek, minták komoly tárházát. Önkéntes munkájuk révén új készségeket alakítanak ki, s az élethosszig tartó tanulás csaknem minden kulcskompetenciáját fejlesztik.

A programok ráirányítják figyelmüket saját identitásukra, illetve annak a többségi kultúrával való találkozására, egyéni sikeres utak keresését lehetővé téve.

A résztvevők egy Europass önéletrajzba építik be a tanultakat. Ez a munkaerő-piaci elismertségét is segíti majd a projekt során megszerzett tapasztalatoknak. Emellett egy tanulói portfolió is készül minden egyes mobilitás előtt, alatt és után. A portfolió naplószerűen gyűjti össze a tanuló véleményének, ismereteinek, tapasztalatainak, attitűdjének változásait fő témáinkat illetően.

 

A romániai partner a csernátoni IKA Ifjúsági Egyesület.

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
A jelen közlemény tartalmáért kizárólagos felelősséget a szerző vállal.
A Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság nem felelős azért, hogy a közlemény tartalma hogyan kerül felhasználásra.

 

Magyar nyelvű szórólap letöltése itt: Prospektus - Face to success.pdf (133754).