Bulgária - Bulgaria - Bulgaria

Arda

2013. június 24 - 29.

 

Harmadik találkozás - A treia întâlnire internaţională -  Third international meeting

 

- HU -

2013. június  24 – 29. között került sor az Európai Uniónak az Egész életen át Tartó Tanulás Programja (Grundtvig Ágazati Program – Tanulási kapcsolatok) keretében megvalósuló „Face to success” elnevezésű projekt harmadik nemzetközi találkozójára Arda-ban, Bulgáriában.

A találkozón mind a 6 partnerszervezet képviselői részt vettek:

a koordinátor: Diagonál Magyarország Ifjúságsegítők Országos Szervezete – Magyarország

és

a partnerszervezetek:

- Grenville Battery Trust – Egyesült Királyság;

- NC Future Now – Bulgária;

- Centro Studi ed Iniziative Europeo – Olaszország;

- Naturfreunde Thüringen e.V. – Németország;

- IKA Ifjúsági Egyesület – Románia;

 

A találkozó fő tevékenységei a következők voltak:

- a résztvevők és a partnerszervezetek bemutatkozása;

- az „Én dalom” programpont, amelynek keretében a résztvevők egy, a kultúrájuk részét képező dal eléneklésével bemutatták saját kultúrájukat, eredetüket;

- egy nevelési központ meglátogatása az Arda szomszédságában elterülő Gudevica településen, ahol a vendéglátó szervezet bemutatta tevékenységeit, valamint ahol a résztvevőknek lehetőségük adódott a természetes anyagokból való építkezés kipróbálására;

- a „Beilleszkedés jó gyakorlatai” programpont, amelynek keretében a résztvevő szervezetek a társadalmi integrációban szerzett tapasztalataikat, illetve az általuk gyakorolt megközelítések sajátosságait osztották meg;

- a bulgáriai roma kisebbségek történelmének, kultúrájának és jelenlegi helyzetének a vendéglátó szervezet általi bemutatása;

- a szomszédos településen, Smilian-ban élő roma közösség meglátogatása és találkozás a közösség tagjaival;

- a vendéglátó szervezet által egy, a roma gyermekeknek az iskolába történő visszailleszkedését elősegítő saját program, a „Step by step” program bemutatása;

- a tanulók személyes fejlődéséhez és önértékeléséhez kötődő műhelymunka;

A találkozó keretében a partnerek a félidős beszámoló és a következő, 2013 november 4 – 8 között Erfurtban, Németországban sorra kerülő találkozó részleteiről is tárgyaltak.

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

A jelen közlemény tartalmáért kizárólagos felelősséget a szerző vállal.

A Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság nem felelős azért, hogy a közlemény tartalma hogyan kerül felhasználásra.

 
 

----------

- RO -

În perioada 24 - 29 iunie 2013 s-a desfăşurat la Arda (Bulgaria) a treia întâlnire internaţională al proiectului “Face to success”, realizat în cadrul Programului Învăţare pe toată durata vieţii al Uniunii Europene (Programul Sectorial Grundtvig – Parteneriate pentru învăţare).

La întrunire au participat reprezentanţi toţi cei 6 parteneri:

coordonatorul: Diagonál Magyarország Ifjúságsegítők Országos Szervezete – Ungaria

şi

partenerii:

- Grenville Battery Trust – Regatul Unit;

- NC Future Now – Bulgaria;

- Centro Studi ed Iniziative Europeo – Italia;

- Naturfreunde Thüringen e.V. – Germania;

- Asociaţia de Tineret IKA – România;

 

Activităţile principale ale programului întâlnirii au fost următoarele:

- prezentarea participanţilor şi ai partenerilor;

- „My song session”, în cadrul căreia participanţii şi-au prezentat cultura şi originea lor prin cântarea unor cântece specifice culturii lor;

- vizitarea unui centru educaţional în satul Gudevica, localitate în vecinătatea Arda, unde au fost prezentate activităţile organizaţiei gazdă, respectiv unde participanţi au avut posibilitatea de a încerca construirea cu materiale naturale;

- sesiunea “Bune practici pentru includere” în cadrul căreia organizaţiile participante au avut posibilitatea de a împărtăşi experienţe şi particularităţi despre abordările lor de includere socială;

- prezentarea de către organizaţiei gazdă a istoricii, cultura şi situaţia curentă a minorităţii romă în Bulgaria;

- vizitarea unei comunităţi romă într-o localitate vecină, Smilian, şi întâlnire cu membrii comunităţii;

- prezentarea de către organizaţie gazdă al unui proiect propriu, legat de reintegrarea persoanelor romă la şcoală, numită „Step by step”;

- ateliere pentru dezvoltarea personală şi autoevaluare ai elevilor;

În cadrul întâlnirii partenerii au discutat şi despre detaliile raportului intermediar şi întâlnirea următoare, care urmează a fi realizată în perioada 4 - 8 noiembrie 2013 în Erfurt, Germania.

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Conţinutul acestei comunicări reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, 

Agenţia Naţională şi  Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul prezentului comunicare va fi folosit.

 

----------

- EN -

Between 24th – 29th of Iune 2013 has been held the third international meeting within the frame of the “Face to success” LLP (Grudtvig Programme – Learning partnerships) project in Arda, Bulgaria.

At the meeting have participated all the six partner organizations:

the coordinator: Diagonál Magyarország Ifjúságsegítők Országos Szervezete – Hungary

and the partners:

- Grenville Battery Trust – United Kingdom;

- NC Future Now – Bulgaria;

- Centro Studi ed Iniziative Europeo – Italy;

- Naturfreunde Thüringen e.V. – Germany;

- Asociaţia de Tineret IKA – Romania;

 

The main activities of the meeting were the following:

- Presentation of the participants and partners;

- "My song session" in the frame of which the learners presented their culture and their origin by singing a specific songs to their culture;

- Visiting an educational centre in Gudevica village, a settlement in the neighbourhood of Arda, where the host organization presented their activities, and where the participants had the opportunity to try building with natural materials;

- The "Good practices for inclusion" session within the frame of which the participated organizations had the opportunity to share their experiences and specificities about their approaches to social inclusion;

- Presentation by the host organization of history, culture and today’s situation of the Roma minority in Bulgaria;

- Visiting a Roma community in a neighbouring village, Smilian, and meeting with the members of the community;

- Presentation by the host organization of an own project, related to the reintegration of Roma people to school, called "Step by Step";

- Workshops for personal development and self evaluation of the learners;

During the meeting the partners discussed about the details of the mid-term report and of the next meeting, which will be held between the 4th – 8th of November 2013 in Erfurt, Germany.

 

This project has been funded with support from the European Commission.

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Képgaléria: Bulgaria

/album/kepgaleria-bulgaria/a480847-649277728434669-1037476213-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a941737-649277341768041-1945994369-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a998166-649277338434708-1138738492-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a1011693-649277808434661-1093202545-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a1012757-649277398434702-410975172-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a1013416-649277601768015-1359987122-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a1013845-649277445101364-372349768-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a1016822-649277805101328-1572238622-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a1044226-649277575101351-1657952294-n-jpg1/
/album/kepgaleria-bulgaria/a1045100-649277508434691-432825851-n-jpg1/

—————